• Nicolas Wauters

Sumiyoshi Jinja


Tsukuda Sumiyoshi Jinja is a shinto shrine located in Tokyo next to the Tsukishima area.

Nicolas Wauters Photographe au Japon

© copyright 2020 Nicolas Wauters